Δευτέρα, 29 Μαΐου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατάρτιση και δημοσίευση Καταλόγου Μελών για συμμετοχή στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της 17ης Οκτώβρίου 2021

Τα μέλη που εμπεριέχονται αποτελούν πρόσφατο μητρώο, που απαιτεί εκ νέου οικονομική τακτοποίηση για να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις του σωματείου.

ΜΗΤΡΩΟ-ΕΝΕΡΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ